ἄμβιξ

ἄμβιξ, -ῑκος
Grammatical information: m.
Meaning: `spouted vessel' (Ath. 11, 480d), also `alembic' (Zos. Alch.). Explained as `φοξίχειλος κύλιξ' and εἰς ὀξὺ ἀνηγμενη (Ath. 11, 480 d), see the texts Semon. fr 24 Diehl. (Statements about these words in the handbooks are unclear.)
Other forms: also ἄμβῑκος m. (Posid.).
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: The suffix, as in κύλιξ, is no doubt a substr. element. Mostly connected with ἄμβη, ἄμβων (s. vv.); correctly? Chantr. Form. 376 calls these words Semitic, but without reference. Derivation from ἀναβαίνω seems most improbable.
Page in Frisk: 1,89

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • άμβιξ — ( ικος) και άμβυξ ( υκος), ο (Α ἄμβιξ και ἄμβυξ) νεοελλ. 1. μεγάλη χύτρα όμοια με λέβητα 2. το σώμα τού αποστακτικού λέβητα 3. ολόκληρη η συσκευή απόσταξης, ο λαμπίκος αρχ. είδος ποτηριού. [ΕΤΥΜΟΛ. Λέξη αβέβαιης ετυμολογίας. Είναι πιθανό να… …   Dictionary of Greek

 • άμβικος — ο μεταγενέστερος τύπος τού άμβιξ*. [ΕΤΥΜΟΛ. Παράλλ. τ. τής λ. άμβιξ] …   Dictionary of Greek

 • лембик — змеевик, реторта (Гоголь). Из ит. lаmbiссо, limbicco – то же от араб. (al)anbîk, которое восходит к греч. ἄμβιξ; см. М. Любке 36; Локоч 7 и сл …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • List of French words of Arabic origin — Words of Arabic origin have entered the French language and many European languages. One of the primary routes that they have entered other languages is via the Spanish language, heavily influenced by the Arabic of al Andalus. NOTOC A* abricot… …   Wikipedia

 • Liste de mots français d'origine arabe — Mots français d origine arabe Cette liste comprend des mots français qui ont été transmis par l arabe soit directement, soit en utilisant l arabe comme langue vecteur. On estime que la langue française compte quelque 215 mots provenant de l arabe …   Wikipédia en Français

 • Mots Français D'origine Arabe — Cette liste comprend des mots français qui ont été transmis par l arabe soit directement, soit en utilisant l arabe comme langue vecteur. On estime que la langue française compte quelque 215 mots provenant de l arabe, contre une centaine du… …   Wikipédia en Français

 • Mots arabes — Mots français d origine arabe Cette liste comprend des mots français qui ont été transmis par l arabe soit directement, soit en utilisant l arabe comme langue vecteur. On estime que la langue française compte quelque 215 mots provenant de l arabe …   Wikipédia en Français

 • Alambique — Alambique. Esquema de un alambique. El alambique …   Wikipedia Español

 • Alambique — (Del ár. al anbiq, alambique < gr. ambix, vaso con boquilla.) ► sustantivo masculino Aparato para destilar, compuesto de una caldera que recibe el calor, con una tapadera de la que sale un tubo hacia abajo que termina en un serpentín, pasa por …   Enciclopedia Universal

 • AMBO — Walafrido Straboni ab ambiendo, aliis melius a Graeco ἀναβαίνειν, i. e. ascendere, pulpitum est seu tribunal aedis sacrae, ad quod gradibus ascenditur. Paulus Warnefridus in Episcopis Mett. in Chrodegango: Construxit etiam ambonem aurô argentôque …   Hofmann J. Lexicon universale

 • UMBO — ex Graeco ἄμβων, Aeol. ὄμβων, idem cum Umbilico, quae vox indidem orat. Hinc, quos in cylindris, qui non nullis ex beryllis fiebant, umbilicos Plinius, l. 37. c. 5. Solinus umbones, appellat, duo nempe utrinque capita, quae tales aurô… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.